Информация за дейността на

СДРУЖЕНИЕ „КЕЙ – ТЪРН” ПЛОВДИВ –

юридически представител и на Театър „Хенд“

Сдружението бе учредено през август 2008 година от хора пряко свързани с изкуството и културата на град Пловдив. Някои от целите на Сдружението са :

  • Насърчаване на възстановяването, развитието и задълбочаването на сътрудничеството в младежките дейности, касаещи културната сфера между народите на Европа.
  • Създаване на условия за реализиране и разпространяване на идеи и продукти, способстващи за насърчаване и на развиване на младежки дейности и инициативи и на добри професионални практики в областта на културата между младите артисти в региона.
  • Насърчаване организирането, финансирането, разработването и осъществяването на прояви за обмен на опит, под формата на центрове за преквалификация и други дейности за стимулиране развитието на младежите в областта на културата.
  • Създаване и поддържане на контакти с физически и юридически лица от страната и чужбина, осъществяващи дейности, сходни с тези на Сдружение „КЕЙ-ТЪРН“.
  • Насърчаване организирането, финансирането, разработването и осъществяването на проекти за развитие на международен обмен на изкуство и култура, с цел запознаване на младежите от различни страни на  Европа с различни културни практики, техните специфики и особености.
  • Развиване и упражняване на консултантска и посредническа дейност по отношение културата и свързаните с нея мероприятия, проекти и събития по отношение на национални и международни физически и юридически лица.

За свое най-голямо постижение и гордост към настоящия момент,  Сдружението има създаването на театрална зала „Хенд” в Пловдив намираща се на бул. „Руски”18, която официално бе открита на 28.01.2010г. За преустройството и ремонта на помещението Сдружението намери 39 дарители частни лица, фирми и организации от град Пловдив, които помогнаха с финансови средства, материали и специалисти, на обща стойност 120 000лв.  Свързахме се и с Фондация Америка за България. След като се запознаха с нашия проект, борда на директорите на Фондацията в България отпуснаха финансова безвъзмездна помощ на обща стойност 84 600лв.

През април 2010г. Сдружението кандидатства и спечели проект по конкурс на Министерството на Културата на Република България за финансиране на представлението „ЕГО” на Театър „Хенд” на стойност 5000лв.

През ноември 2010г. Сдружението кандидатства за повторно финансиране пред Фондация Америка за България за изработване на 6 репертоарни представления /4 – детски куклени и 2 – за възрастни/  и рекламна стратегия за една година на Театър „Хенд”. Финансирането бе одобрено в размер на 40 000лв.

През май 2011г. Сдружението кандидатства и спечели проект по конкурс на Министерството на Културата на Република България за финансиране на представлението „Ескориал” на Театър „Хенд” на стойност 6000лв.

През май 2011г. Сдружението кандидатства и спечели проект по конкурс на Министерството на Културата на Република България за финансиране на танцово тематично представлението „Хей, ти…” в полза на Професионална танцова формация „Денс Мания” Пловдив на стойност 2000лв.

През август 2012г. Сдружението кандидатства и спечели проект по конкурс на Министерството на Културата на Република България за финансиране на сюжетен танцов спектакъл „Камбаната” в полза на Професионална танцова формация „Денс Мания” Пловдив на стойност 12 600.

През юни 2014г. Сдружението кандидатства и спечели проект по програма „Дебюти“ на Национален Фонд Култура за финансиране на постановката на куклено-драматичен театър „Хенд“ „Дон Кихот и Санчо Панса или нелепите приключения на Дончо Манчев и Станчо Панчев“ на стойност 4800лв.

През юни 2014г. Сдружението кандидатства и спечели проект по конкурс на Министерството на Културата на Република България за финансиране на сюжетен танцов спектакъл „Любов и Самодива” в полза на Професионална танцова формация „Денс Мания” Пловдив на стойност 5260лв.

Сдружението участва активно в културния живот на Пловдив. Търсен партньор в културни, социални и благотворителни дейности в Пловдив и България, подпомага безвъзмездно благотворителни акции свързани на Община Пловдив, Кметство Тракия, Кметство Район Централен, както и на честни организации и лица.

 Управителен съвет на  Сдружение „Кей – Търн“:

Мариана Ангелова Вълчева – Председател

Милен Иванов Георгиев – Зам. Председател

Ивомир Игнатов – Изп. Директор